WHW Pocketeditie 2022

Redactie en toelichtende analyse: mr. P.C. Kwikkers
Negentiende druk, 2022
Uitgegeven door TriasNet Consultants

Dit leerboek en naslagwerk met achtergronden van beleid en recht, meeneemversie van de WHW en reeds aanvaarde wijzigingen is al vele jaren de door bestuurders, beleidmakers, politici, docenten, onderzoekers en studenten meest gebruikte gedrukte WHW-editie.
Hoger onderwijs en wetenschap zijn dynamisch en complex en er wordt voortdurend aan beleid en regelgeving gesleuteld. De WHW is omvattend en soms wat weerbarstig zoals blijkt uit regelmatig misbegrip. Hantering èn naleving vragen inzicht. Deze pocket wil bijdragen aan WHW-proof handelen en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten en beleid.
Het Toelichtend Commentaar schetst de gedachten achter de wet en geeft op die basis uitleg van en commentaar op regels, beleid en plannen, uitvoering en organisatie. Het behandelt systematiek, leerstukken, sleutelbegrippen en interpretatie en gaat in op de juridische, bestuurlijke en beleidsmatige rationale. Kritische analyse van beleid, regelgeving en uitvoering is niet geschuwd en dan blijkt dat er ook humor en ironie in de wet zit verstopt.
Dit boek is onmisbaar voor de ondersteuning van goed bestuur en beleid, maar soms komt toch ook nog aanvullend extern beleidsjuridisch advies van pas.

Deze pocket bevat:

  • Wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2022.
  • De wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard, naar de stand van zaken op 10 december 2021 (cursief).
  • Jaarlijks volledige bewerking dus unieke actualiteit.
  • Kritisch toelichtend commentaar en leeswijzers.
  • Kroniek van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid.
  • Ook dit jaar inclusief een ‘Coronaparagraaf’.
  • De uitgebreide ‘intelligente’ index brengt u naar de wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische achtergrond of ervaring met de WHW, ook als uw trefwoord in de wet niet voorkomt.

Behalve de geactualiseerde Coronaparagraaf, vindt u ook nieuwe passages over de tijdgeest in relatie tot het beleid en recht in hoger onderwijs en wetenschap, over het voorgenomen wetsvoorstel Leeruitkomsten, over het regeerakkoord (als dat er is), en andere ontwikkelingen in beleid en recht zoals het nog steeds controversiële wetsvoorstel taal en toegankelijkheid en bsa, internationalisering, Europa en diversiteit. U vindt aanscherping en aanvulling over de kwaliteit van overheid en wetgeving, experimenten, onderwijsbestel en opleidingssoorten, OER en tentamens, de relatie tussen student, instelling en overheid, academische vrijheid, rechtsbescherming, leenstelsel, arbeidsmarkt en intellectuele eigendom. Er is weer meer gecentreerd aandacht besteed aan een vergeethoekje in de WHW: onderzoeksbestel, onderzoekfinanciering, lectoren en open science.

Prijs per stuk: € 58,00, incl. BTW en incl. verzendkosten (€ 53,21 + €4,79 BTW).
Verschijnt rond 1 januari 2022.
Uw bestelling ontvangt u in de regel binnen vijf werkdagen.

WHW BESTELLEN

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst