De WHW Seminars

TriasNet organiseert seminars voor managers en bestuurders, gekozen organen, beleids- en stafmedewerkers en interne of externe netwerken. Zij zijn bedoeld voor alle instellingen en organisaties in het domein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en mensen die daar vanuit hun functie veel mee te maken hebben. De seminars zijn gericht op verdieping en verbreding van zowel ervaren mensen, als nieuwkomers in de wereld van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De seminars beschouwen het bestel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanuit vijf perspectieven: bestuur, beleid, recht, praktijk en thematiek. Dit gebeurt op basis van door deelnemers gekozen capita en tegen de achtergrond van maatschappelijke achterfronden, wet- en regelgeving èn interne regelingen van instellingen zelf. De rode draad wordt gevormd door actualiteit, geldend en wenselijk beleid, geldende en wenselijke regelgeving, organisatorische aspecten, de eigen praktijk en internationale vergelijking. Er komen vraaggestuurd geselecteerde onderwerpen aan bod, en er wordt aandacht besteed aan de beleids- en bestuurs-juridische kanten aan het werk om die beter hanteerbaar te maken.

Vraaggestuurd maatwerk. De deelnemersgroep of opdrachtgever bepaalt in de voorbereidende fase de opzet en de “kleur”, en beïnvloedt aldus ook de keuze van de moderatoren. Leerdoelen worden per seminar gespecificeerd. De balans tussen -bijvoorbeeld- een cognitief seminar en een platform voor debat en discussie, en tussen verbreden en verdiepen, wordt voor elk seminar opnieuw bepaald.

Interactief vanaf aanmelding. Aan de hand van een peiling wordt het programformat ingevuld. Voorbereidingscases leggen de basis voor persoonlijk inbreng, maar beogen ook eigen effect. De ervaringsdeskundige moderatoren reageren op de leer- en verdiepingsbehoeften van deelnemers. Zij entameren discussies tussen henzelf en de deelnemers en deelnemers onderling, waardoor tevens een coaching-effect ontstaat.

De seminars zijn er in drie varianten. Maak gebruik van het submenu voor meer informatie.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst