SDU Kennisbank Hoger Onderwijs Management

Peter Kwikkers is, behalve auteur van de befaamde jaarlijkse WHW pocketeditie met toelichtende analyse en commentaar die sinds 2020 door TriasNet Consultants wordt uitgegeven, ook de redacteur van het in onderstaande advertentie geel gemarkeerde WHW-deel van Kennisbank Hoger Onderwijs Management en auteur van het uitvoerige algemeen en artikelsgewijs toelichtend commentaar daarin; ook wel bekend als ‘Hogeronderwijsrecht-ONLINE’.

Voor meer informatie: www.ho-management.nl

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst