Advies Online (gratis- en betaalvariant)

Goed advies of antwoord op vragen over onderwijsbestuur, onderwijsrecht of onderwijsbeleid of meer algemene rechtsvragen en dilemma's, kunnen natuurlijk nooit gratis zijn. Of toch?

Veel vragen in de dagelijkse praktijk van onderwijsorganisaties zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden als het lijkt. Dat geldt ook voor een - onafhankelijk - oordeel bij een intern meningsverschil. Voorts is niet altijd duidelijk of een vraagstuk een extern advies waard is. Een specialist kan het speelveld snel en goed overzien en ‘gemakkelijke’ vragen ook wel zonder factuur af. De drempel om deskundig advies te vragen is echter vaak te hoog, ook vanwege de rompslomp van een soms niet geringe adviesprijs.

Het antwoord is daarom: "Jazeker. Ons advies kan gratis zijn."
Lees verder door hier of in het linker venster op Advies online (gratis) te klikken.

Naleven van wet- en regelgeving (compliance) is evenmin altijd gemakkelijk en lukt niet altijd. De overheid let hier scherper op vanwege een aantal incidenten en een andere taakopvatting van de Inspectie.
Het komt relatief vaak voor dat onzekerheid over of onbekendheid met het geldend algemene recht of het onderwijsrecht, tot problemen leidt met de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, de NVAO, CDHO, of aanleiding geeft tot interne conflicten met studenten, stafleden of raden. Bijna altijd hadden die kunnen worden voorkomen en vaak zijn die het gevolg van details van wet- en regelgeving die over het hoofd is gezien, of in een verschillende interpretatie daarvan.

Voor ingewikkelder, omvangrijker, of gevoelig liggende vraagstukken zal het beter zijn om een oriënterend gesprek te voeren, maar ook kan zijn dat eerst een snel antwoord nodig is.

Voor eerstelijns vragen, second opinion, ter oriëntatie op een specifieke vraag, als uw adviesvraag minder complex is (of lijkt), of voor een bevestiging van uw eigen antwoord, bieden wij twee online spoedopties aan:

Advies Online (gratis) voor het heel korte en voor ons eenvoudige werk.

Online TNC Advies (betaald) voor uitleg, advies en begeleiding bij ingewikkelder materie.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

Hogeronderwijsrecht