Advies Online

Goed advies of antwoord op vragen over onderwijsbestuur, onderwijsrecht of onderwijsbeleid of meer algemene rechtsvragen en dilemma's, kunnen natuurlijk nooit redelijk geprijsd zijn. Of toch?

Veel vragen in de dagelijkse praktijk van onderwijsorganisaties zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden als het lijkt. Dat geldt ook voor een - onafhankelijk - oordeel bij een intern meningsverschil en voor vragen in uitzonderlijke situaties.

De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, stelt de universiteiten en hogescholen – en overheidsorganisaties in hoger onderwijs en wetenschap – voor wel heel bijzondere problemen en volledig nieuwe vraagstukken. Juist in zo’n situatie is het van belang maatregelen te treffen en besluiten te nemen die een gedegen rechtsgrond in wet en recht hebben.

De drempel om deskundig en ervaren praktisch advies te vragen is echter vaak te hoog, ook vanwege de rompslomp van een soms niet geringe adviesprijs. Die drempel hebben wij weggenomen.

Naleven van wet- en regelgeving (compliance) is evenmin altijd gemakkelijk en lukt niet altijd. De overheid let hier scherp op vanwege een aantal incidenten en een andere taakopvatting van de Inspectie.
Het komt relatief vaak voor dat onzekerheid over of onbekendheid met het geldend algemene recht of het onderwijsrecht, tot problemen leidt met de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, de NVAO, CDHO, of aanleiding geeft tot interne conflicten met studenten, stafleden of raden. Bijna altijd hadden die kunnen worden voorkomen en vaak zijn die het gevolg van details van wet- en regelgeving die over het hoofd is gezien, of in een verschillende interpretatie daarvan.

Voor eerstelijns vragen, second opinion, ter oriëntatie op een specifieke vraag, of voor een bevestiging van uw eigen antwoord, bieden wij een online spoedoptie aan.

Voor ingewikkelder, omvangrijker, of gevoelig liggende vraagstukken is het soms beter om eerst een oriënterend gesprek te voeren, maar ook kan zijn dat een snel antwoord nodig en mogelijk is.

Online TNC Advies

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst