ONLINE TNC-ADVIES

Deze service voorziet in snel èn weldoordacht antwoord op al uw vragen over of rond de WHW, onderwijsbeleid, onderwijsbestuur en (overige) juridische aspecten in het publiekrecht, onderwijsrecht, burgerlijk recht, of bij conflict of geschil. Spoedeisend of meer of minder complex van karakter. Zonodig kunt u direct de relevante documenten bijvoegen.

Deze service biedt de mogelijkheid voor onmiddellijk advies of ruggespraak via telefoon, fax en e-mail, maar tevens voor (spoed)overleg op afroep op een locatie in Nederland en Vlaanderen. De service is bestemd voor onderwijsinstellingen en andere organisaties op het terrein van onderwijs en wetenschap, dan wel voor onderdelen daarvan, maar ook voor studenten.

Het tarief voor beantwoording is € 23,- excl. BTW per tijdseenheid, op basis van de werkelijke tijdsbesteding. Een uur bestaat uit 10 tijdseenheden. De eerste twee tijdseenheden worden niet in rekening gebracht.

Als onze reactie op uw vraag meer tijd lijkt te vergen dan de desgewenst door u opgegeven tijdslimiet, nemen wij contact op. Dit doen we in ieder geval als we verwachten meer dan 4 uren aan uw vraagstuk te moeten besteden. Wij nemen ook contact op voor eventueel benodigde nadere informatie en als antwoord niet binnen 48 uur na onze ontvangstbevestiging kan worden verwacht. Accepteert u dit uitstel niet dan kunt u uw vraag kosteloos intrekken. U kunt ook op het formulier zelf een tijdstip aangeven waarna uw vraag niet meer hoeft te worden beantwoord.

Het is mogelijk om aan een afdeling of aan individuele medewerkers ook een “belbundel” ter beschikking stellen. Deze belbundel is een “trekkingsrecht” op ruggespraak, advies of bijstand, en wordt per kwartaal afgerekend op basis van werkelijk gebruik. Er zijn geen abonnementskosten. Voor het tarief kunt u met ons contact opnemen.

Zie ook onze overige voorwaarden voor dit onderdeel.

MIJN VRAAG IS: *
Personalia
Facturatie
Overigen

Desgewenst kunt u ook de tijdslimiet voor beantwoording van uw vraag en het gewenste uiterlijke tijdstip van beantwoording opgeven. U kunt ook al direct relevante documenten als bijlage toevoegen.

U kunt maximaal 5 bijlagen toevoegen. Elke bijlage kan maximaal 4MB groot zijn. De grootte van alle bijlagen is daarmee maximaal 20MB.
Extra uploadknop toevoegen

Door het verzenden van deze e-mail verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die staan vermeld op deze pagina.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst