Thematische seminars - WHW Seminars

Deze variant kan voortkomen uit een initiatief van "peers" die een gemeenschappelijk werkterrein bestrijken, of een bepaald type functie vervullen. Het kan plaatsvinden op verzoek van een instelling, belangenvereniging, intermediair, ministerie, medezeggenschapsorgaan of een - intern of extern - professioneel netwerk.

De doelstellingen, opzet, didactiek en inhoud worden in overeenstemming met de opdrachtgever en/of deelnemers bepaald en in samenspraak met de moderatoren uitgewerkt. Multiple doelstellingen kunnen worden gerealiseerd in een mix van kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling, beleidsdiscussie, beleidsmatige, bestuurlijke c.q. bestuursjuridische verdieping en ontwikkeling van toepassingen voor de eigen praktijk. De inhoud van het onderwerp en de daartoe behorende werkprocessen blijven centraal staan, maar een andere focus kan ook worden afgesproken.

Het tableau van moderatoren wordt aangepast aan budget en behoefte.

Deze seminars kunnen desgewenst in meerdaagse vorm plaatsvinden. De prijs van deze seminars wordt bepaald bij offerte en is afhankelijk van de invulling van het programma, lengte en keuze van moderatoren.

Klik op de knop offerte om contact te leggen en eventuele wensen en specificaties op te geven.

Offerte aanvragen voor dit seminar
Capita Selecta
Brochure

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst