Interne voorbereiding, visitatietypen en macrodoelmatigheid

Er zijn de volgende visitatietypen:

 • Instellingstoets.
 • Opleidingsaccreditatie in beperkte en volledige vorm.
 • Toets nieuwe opleiding in beperkte en volledige vorm.
 • Erkenningtoets rechtspersoon voor hoger onderwijs (aangewezen instelling).
 • Toetsing van macrodoelmatigheid van een (nieuwe) opleiding.

Deze typen scheppen zowel inhoudelijk als onderwijsrechtelijk een ingewikkeld complex van beoordelingen, adviezen, (voorgenomen) besluiten en bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast kan de NVAO beslissingen nemen onder voorwaarden en heeft zij een aantal discretionaire bevoegdheden.

Extern advies kan bijvoorbeeld belangrijk zijn:

 • bij de opzet of uitvoering van interne audits;
 • bij de opstelling van de zelfevaluatie;
 • bij vragen over welke toets moet worden uitgevoerd;
 • voor antwoord op de vraag of een instellingstoets wel of niet verstandig is;
 • wanneer een volledige opleidingstoets verstandig is, ook na instellingstoets;
 • voor oplossing van problemen met commissies, Inspectie of NVAO;
 • voor een evaluatie van de OER en de regeling van de examencommissie;
 • bij NVAO-besluiten zoals herstel of instellingstoets onder voorwaarde;
 • bij dreigende intrekking van een accreditatie.

Het komt vaak voor dat de voorbereidingen externe assistentie behoeven en soms ook dat processen vastlopen die met hulp van buiten kunnen worden vlotgetrokken. TriasNet Consultants assisteren bij de voorbereiding van accreditatie, toets nieuwe opleiding, instellingstoets en toetsing van macrodoelmatigheid en staan instellingen bij met een inhoudelijke, procesmatige of, zo nodig, juridische aanpak.
Vanwege de in acht te nemen onafhankelijkheid, kan de adviseur op niet fungeren in een visitatiecommissie. De onafhankelijkheid beschouwen wij als een hoog goed. De adviesfunctie houden wij daarom strikt en volledig gescheiden van de opdracht aan een onafhankelijke NVAO-gecertificeerde secretaris.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst