Rechtspersonen HO

Sinds 1 september 2010 zijn de – op basis van artikel 6.9 WHW - zogeheten aangewezen universiteiten en hogescholen, van rechtswege omgezet in "rechtspersonen voor hoger onderwijs".
Wij ondersteunen regelmatig dit type instellingen en andere niet-bekostigde instellingen bij het oplossen van allerlei bestuurlijke, juridische en onderwijsrechtelijke kwesties en bij accreditatie.

Instellingen die na 1 september 2010 een verzoek om aanwijzing hebben ingediend, worden niet meer aangewezen. Zij kunnen echter wel een verzwaarde accreditatieprocedure en een onderzoekstraject van de Inspectie van het Onderwijs doorlopen om op die manier deel uit te gaan maken van het "erkende" Nederlandse hogeronderwijsbestel.

Lees verder over accreditaties voor deze rechtspersonen

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst