TNC Audit.SEC ™

Audit.SEC

TNC AUDIT.SEC is een methodisch hulpmiddel bij strategie- beleids- en besluitvorming, en tijdens de uitvoering van regulier werk of projecten. Er wordt gewerkt met beelden “images” van Uw organisatie, het beleid of de primaire processen, zoals deze tijdens de Audit naar voren komen.

“SEC” betekent semi-externe consulting: externe analyse op basis van getoetste criteria, op basis van geobjectiveerd en vertrouwelijk (zelf-)onderzoek: “meedenken” met de opdrachtgevers van de Audit. Zo ontstaat draagvlak, wordt geen consultantsadvies opgedrongen en blijft de kennis in de eigen organisatie bewaard.

Dit instrument is altijd en overal bruikbaar. We kijken resultaatgericht naar Uw werkelijke behoefte: verkenning, analyse, advies, coachen, begeleiding of praktische ondersteuning (brains or hands). U krijgt altijd beeld van inhoud, structuur, werkrelaties en werkprocessen binnen de organisatie en de externe relatiepatronen. Ook krijgt U inzicht in effecten van bestuur en management, een wenselijke strategie, de beleidskoers, externe eisen en een daaraan aangepaste organisatiestructuur.

TNC AUDIT.SEC bevat verschillende bouwstenen voor toegevoegde waarde, met als doel:

  • intern of extern gedreven verandertrajecten te ontwikkelen, te begeleiden, of uit te voeren;
  • zoveel mogelijk tijd vrij te spelen voor primaire taken en uitvoering van goede ideeën;
  • verbeteringen aan te brengen voor management, logistiek en routine;
  • conflicten of problemen te voorkomen of op te lossen.

Afhankelijk van de fase waarin Uw organisatie verkeert, helpt TNC AUDIT.SEC bij:

  • strategieonderzoek en probleemverkenningen;
  • analyse en advies bij koersbepaling van de organisatie of onderdelen ervan;
  • advies, coaching en begeleiding bij projectuitvoering;
  • externe legitimatie;
  • reorganisaties en bezuiningsoperaties.

Varianten van de Audit.SEC ™

TNC Audit.SECTM kan zowel in fasen als ook in fasen worden uitgevoerd. Voor elke fase worden doel, componenten, accenten en focus, reikwijdte en diepte, alsmede de uitvoeringsaspecten, opnieuw bepaald.

In overleg met de opdrachtgever worden de componenten en accenten gekozen. De (combinatie van) componenten betreffen in feite twee methodische varianten en drie inhoudelijke reikwijdtes. Elke component krijgt een natuurlijke nadruk op interne en/of externe factoren:

De methodische varianten zijn:

Desk-audit beziet de formele (interne) bestuurlijke organisatie en het formeel beleid.
Veld-audit brengt het werkelijke reilen en zeilen van de organisatie “in actie” in kaart.

De inhoudelijke varianten zijn:

Bestuursaudit over de formele (interne en externe) bestuurlijke en managementprocessen.
Beleidsaudit over de organisatie en inhoud van beleid, gelet op externe factoren en de omgeving.
Taakaudit over de (uitvoering van) primaire processen: eigen mogelijkheden en externe eisen.

De Full Audit bevat alle componenten: de formele en de functionerende bestuursorganisatie, het beleid en de uitvoering ervan, en de wijze van uitvoering van de primaire taken. Daarbij wordt gelet op interne (beïnvloedbare) en autonome (niet of moeilijk beïnvloedbare) factoren en op fricties tussen wens en werkelijkheid.

Meer informatie over Audit.SEC ™

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst