Bestuur, medezeggenschap en toezicht

Bestuursregelingen

De definitie van organisatierecht in Governing Governance, International Journal for Education Policy and Law, WLP, 2005 is (vertaald):

“De bestuurlijke en bestuursjuridische aspecten van: hoe een publieke of private organisatie of bestel is gestructureerd; hoe zij wordt bestuurd en strategie en beleid ontwikkelt; hoe zij dat vertaalt in actie; hoe zij juridisch in de omgeving en haar operationeel systeem is ingebed; hoe zij samenwerkt en communiceert met externe personen en organisaties.”

Veel wijze woorden zijn gewijd aan governance; veel boeken geschreven over behoorlijk bestuur. Het in praktijk brengen van die wijsheid is in de jachtige onvoorspelbaarheid van het dagelijks bestaan moeilijk, bijna onmogelijk. Het maken van een passend bestuurlijk model is wèl haalbaar. Echter: dit is geen routineklusje voor een jurist die een organisatieplaatje maar even moet omwerken in wat reglementen. Het is essentieel dat daarvoor vanuit een zekere onafhankelijkheid, bestuurs- èn beleidsrechtelijke deskundigheid en ervaring van buiten de kring van belanghebbende personen en betrokken organen beschikbaar is. Het gaat immers om checks and balances in het belang van het geheel. Ontbreken die dan wordt een organisatie snel aan één oog blind. Evenwichtige ‘regulatuur’ helpt om moeilijke tijden te voorkomen èn om die te doorstaan. Het maken ervan is een belangrijk proces. Elke organisatie moet het ontwerpwerk voor zichzelf doen en met regelmaat herhalen om te voorkomen dat zij ongemerkt wendbaarheid en scherpte verliest en tenslotte, bijna, omvalt.

Bestuur, governance, kent vele elementen en componenten; het is onder andere:

 • bestuur, medezeggenschap en toezicht
 • structuur, cultuur, proces en inhoud
 • denken, communiceren en doen
 • financiën, personeel en cliënten
 • stategie beleid management
 • ingetogenheid&leiderschap
 • goed voorbeeld gevend
 • samenspel, gedeelde
 • afspraken normen,
 • waardencultuur
 • en ook .…
 • regels

De slide show bevat een aantal dia’s waarmee we een beeld willen geven van hoe wij tegen bestuur, organisatie en organisatierecht aankijken. In deze selectie publicaties vindt U onze boeken en artikelen waarin sommige van deze onderwerpen aan de orde komen.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst