Macrodoelmatigheid hoger onderwijs

Macrodoelmatigheid

De commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO) adviseert sinds 1 juli 2009 de minister over diens beslissingen of een nieuwe opleiding van een bekostigde instelling “macrodoelmatig” is. De doelmatigheidsvraag strekt zich uit over een eventuele onderwijslocatie van die opleiding buiten de vestigingsplaats van de instelling. De CDHO hanteert daarvoor de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009. Macrodoelmatigheid is van oudsher bedoeld als zuiver financieel-economisch criterium in landelijk perspectief, maar soms wordt dit ruimer ingevuld.

Ook adviseert de CDHO de minister inzake:

  • fusies in het hoger beroepsonderwijs
  • voorgenomen opsplitsing of samenvoegingen van wo-masteropleidingen
  • en subsidieaanvragen voor postinitiële masteropleidingen hbo.

Procedures die moeten leiden tot accreditatie, toets nieuwe opleiding, ‘erkenning als rechtspersoon voor hoger onderwijs’ (nu nog bekend als aangewezen instelling), en positieve beoordeling van de macrodoelmatigheid van een (nieuwe) opleiding door en over elkaar heen.

De criteria en normen die worden aangelegd door CDHO, NVAO en ministerie bij de beoordeling van de kwaliteit en de doelmatigheid van een opleiding zijn primair inhoudelijk, maar zij werken uiteindelijk als juridische regels. De toepassing van dit normen- en regelcomplex is geen wiskunde, maar een ingewikkeld samenstel van subjectieve, kwalitatieve, beleidsmatige en regelmatig ook politieke beoordelingen.

In elke fase, zowel bij de voorbereiding, ter voorkoming van problemen, als na het ontstaan van verschillen van inzicht met de beoordelaars kunnen TriasNet Consultants deskundig assisteren waardoor de kans op succes wordt verhoogd en het proces wordt versneld. En niet altijd is het nodig om zich bij een advies of besluit neer te leggen.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst