Verankering onderzoek in onderwijs met programme imaging

Het wederzijds verband tussen onderzoek en onderwijs, de verweving of verankering van onderzoek in onderwijs (research teaching nexus in Engels onderwijskundig jargon), was altijd al een van de kernpunten van de universiteit. Het is inmiddels een expliciet wettelijk beoordelingscriterium van de NVAO bij de instellingstoetsen kwaliteitzorg. Het is tevens een belangrijk criterium dat op de achtergrond meespeelt bij opleidingsaccreditaties aan universiteiten, maar in toenemende mate ook aan hogescholen met onderzoekambities. In 2015 onderstreepte de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie ook het belang van een sterke binding van onderzoek aan onderwijs. Minister Bussemaker heeft dit element bovendien tot één van haar speerpunten in haar strategische agenda "De waarde(n) van weten" gemaakt.

De vraag is op welke wijze de verankering van onderzoek in onderwijs kan worden beoordeeld, te meten, is. Ook is de vraag hoe een instelling of opleiding zich op externe beoordeling kan voorbereiden en – vooral – langs welke weg de verankering is te bespreken en de verbeteren. Voor dat laatste is belangrijk om een instrument toe te passen dat het gesprek binnen de instelling of opleiding op dit onderwerp focust en zo het materiaal krijgt om het verband tussen onderzoek en onderwijs (en omgekeerd) versterkt èn beter kan onderbouwen.

Hiervoor heeft TriasNet Consultants een beeldscan ontwikkeld en inmiddels enkele malen toegepast: een inventariserend en tegelijkertijd adviserend (zelf-)beoordelingsproces waarmee in een veilige omgeving verschillende doelen kunnen worden gediend. Die doelen kunnen zijn: het voeren van het interne gesprek, veilige beeldvorming, verbetering. Ook is dit instrument een bijdrage aan de interne kwaliteitscontrole die extern bruikbaar kan worden gemaakt ten behoeve van onderbouwing in instellingstoetsen kwaliteitzorg, opleidingsaccreditaties en onderzoekvisitaties.

Verder lezen

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst