Opdrachtgevers

 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Theologische Universiteit Kampen
 • TU Delft
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Wageningen UR
 • Erasmus Universiteit
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Nyenrode
 • VSNU
 • Quality Assurance Netherlands Universities
 • Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen
 • Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vereniging Katholiek Hoger Onderwijs
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Christelijke Hogeschool Nederland
 • Dansacademie Lucia Marthas
 • Fontys Hogescholen
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Domstad
 • Hogeschool InHolland
 • Hogeschool Holland
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool van Hall - Larenstein
 • Hogeschool Rotterdam
 • IPABO
 • Juridische Hogeschool Avans-Fontys
 • NHTV Breda
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Windesheim
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Zuyd
 • Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen
 • Verloskundeacademie AMV
 • Thomas More Hogeschool
 • International Business School The Hague
 • European University for Professional Education
 • Foundation Academy of Amsterdam
 • Leidse Onderwijs Instellingen (LOI)
 • NIMBAS (Tias/Nimbas)
 • North Sea TCM University
 • NTI
 • Inter Act
 • Pro Education
 • Hogeschool Wageningen
 • Reed Business bv
 • Gerson Lehrman Group
 • Baronie College
 • Mondriaan College
 • Rijn-IJssel College
 • ROC Eindhoven
 • Westhage/Haagsch Genootschap
 • De Nieuwe Veste
 • LMC-vo Rotterdam
 • Algemene Bestuursdienst (ABD)
 • Commissie Eindtermen Accountancy
 • Ministerie van OCW
 • Gemeente Amsterdam (Noord)
 • Gemeente Den Haag
 • Europese Unie
 • OECD
 • Raad van Europa
 • Soros Foundation
 • Full Sail University
 • SDU Uitgevers
 • Elsevier Seminars
 • Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO)
 • Vermande studiedagen
 • Facta BV
 • Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst