Profiel Peter Kwikkers

Pasfoto Peter Kwikkers mr. P.C. Kwikkers, oprichter TriasNet Consultants

Peter Kwikkers studeerde Nederlands recht in Leiden. Hij werkte – na twee jaar te zijn verbonden aan de vakgroep Inleiding tot de Rechtswetenschappen en het universitaire weekblad Mare – tot 2001 bij het ministerie van OCW. Daar bekleedde hij diverse functies in beleidsvorming en -advies, uitvoering en bestuur, juridische en internationale zaken en projectleiding van wet- en regelgeving en implementatie, in universitair en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hij is op OCW steeds zeer nauw betrokken bij wet- en regelgeving zoals TVC, OKF, Bestuur en Medezeggenschap en WHW en de uitvoering ervan, en als extern bestuurs- en organisatieadviseur van 1985 tot 2001 o.a. sterk geïnvolveerd in de verschillende totstandkomingsfasen van de Hogeschool van Amsterdam.

Van 1993-1997 is hij als programmadirecteur bij de Raad van Europa belast met de leiding, ontwikkeling en uitvoering van het Legislative Reform Programme. Dit is gericht op assistentie bij be­leidsontwikkeling, wetgeving en implementatie van hoger onderwijs- en onderzoeksystemen in de 22 nieuwe Lid-Staten in centraal en oost Europa. Hij geeft daarin leiding aan internationale adviesmissies, workshops e.d., adviseerde en ondersteunde het bestuur in centraal en oost Europa, en publiceerde beleidsontwikkelende studies, landenrapporten en boeken.

Als oprichter van TriasNet Consultants in richt hij zich na 2000 geheel op o.a. analyse en ontwerp van organisaties, fusie en verzelfstandigingsprocessen, samenwerking en organisatierechtelijk vertaling daarvan, mede. in de vorm van bestuurlijke afspraken, reglementen, overeenkomsten, juridisch advies in het onderwijs etc. Hij ontwikkelt producten en diensten zoals innovatie- en verkenningtrajecten, audits, seminars, coaching en bestuurlijke mediation en hij is als algemeen-bestuurlijk en/of juridisch adviseur betrokken bij vele bestuurlijke en juridische onderwerpen zoals het dossier “Schutte”, bekostigingsaspecten en accreditatie. Hij heeft een aantal Nederlands- en Engelstalige boeken en artikelen over bestuur, beleid en recht in het hoger onderwijs op zijn naam, is redacteur van de ‘WHW-pocket’ en de ‘blauwe losbladige editie’ van de Wet- en regelgeving Hoger onderwijs en Wetenschap, uitgegeven bij de SDU, en verzorgt daarin toelichtend commentaar.

Peter Kwikkers beweegt zich vanuit zijn achtergrond en ervaring veelvuldig op grensoverschrijdende bewegingen tussen publiek- en privaatrecht, in de driehoek van bestuur, beleid en recht. Dit doet hij vooral in de publieke sector, met name in het onderwijs en in het bijzonder in het hoger onderwijs.

Voor de publicaties van Peter Kwikkers klikt U hier.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst