Stichting TriasNet

Stichting TriasNet is opgericht in 1988, nadat de oprichters/bestuursleden al een aantal jaren samenwerkten. TriasNet Consultants – sinds 1989 een maatschap – is de werkmaatschappij die zich richt op bestuur, beleid, management en bestuurlijk- en beleidsjuridisch advies.

Onze aanpak, onze netwerkstructuur en de balans tussen interne en externe stakeholders van onze cliënten die wij in acht nemen of aanbrengen, worden geïnspireerd vanuit de Montesquieu’s Trias Politica. Wij zoeken naar dynamische en innovatieve evenwichten en samenwerking. Dit vormt de naam van onze in hoge mate virtuele organisatie die alleen bestaat uit ervaren zelfstandige senior adviseurs en interim-managers.

Beleid, bestuur, management, inhoud en uitvoering zien wij nadrukkelijk in samenhang. Mensen hebben hun rollen, taken, verantwoordelijkheden en deskundigheden. Hieraan moeten passende bevoegdheden zijn gehecht. Dit werkt dan alleen als goede communicatiepatronen zijn afgesproken tussen alle lagen in de organisatie en alle werkniveaus, en als alle organisatieonderdelen goed zijn aangesloten op de buitenwereld. Wij geloven in het maken van afspraken en maken die dan ook in de alle soorten en maten, met of zonder juridische hardheid, symbolisch, ruimtescheppend of precies.

Als het om inhoud gaat, menen wij dat onze klanten vooral behoefte hebben aan een onbevangen aanvullende expertise, of gewoon aan extra capaciteit. Als het om beleidsprocessen, organisatie of bestuursrecht gaat voegen wij toe wat U als cliënt ontbreekt. En als dat dwars denken moet zijn, doen wij dat ook, zolang dat effect sorteert, en legaal en legitiem is.

Als netwerk van specialisten vormt TriasNet zonodig tijdelijke maatschappen, allianties en andere samenwerkingsverbanden. Voor kort advieswerk of om – samenwerkend met Uw eigen organisatie – projecten te helpen ontwikkelen of mee uit te voeren of. Valt een vraag buiten onze kennis en ervaring, dan verwijzen wij door.

De doelstelling van de Stichting TriasNet is er op gericht om nationale en internationale ervaring in openbaar bestuur, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en projectuitvoering aanvullend beschikbaar te maken en luidt:

“ het verbeteren, onderscheidenlijk intensiveren van de samenwerking in en tussen de publieke en private sector, het versterken van de samenwerking tussen de bij haar aangesloten organisaties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn ”

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst