De Rijnlandse en Anglo-amerikaanse governancemodellen zijn ook failliet

De Rijnlandse en Anglo-amerikaanse governancemodellen zijn ook faillietDit artikel bepleit aan de hand van een uitvoerig vergelijkend betoog een transparanter, eenvoudiger bestuursstructuur en een andere rol- en taakverdeling tussen bestuurs- en adviesorganen en komt tot een zogeheten open collegiaal bestuursmodel dat een zekere parallel heeft met de open method of coordination zoals de Europese Unie steeds vaker toepast om tot betere oplossingen en draagvlak èn vooruitgang te komen. Speciale aandacht verdient een onderzoek naar de positie, en zijn kosten en toegevoegde waarde, van de raad van toezicht.

Naar publicatielijst Naar boven

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst