Selectie Instrumenten > Governance

40) WHW wettenpocket 2010 (7e (tussen)editie) WHW wettenpocket 2010 (7e (tussen)editie)
Teksten geldend vanaf 1 september, met daarin opgenomen de volledige artikelteksten van de wetsvoorstellen in behandeling bij de Staten-Generaal
mr. P.C. Kwikkers
SDU Uitgevers BV, Den Haag, 2010 (ISBN 9789012134545)
(The Netherlands Higher education and research act, text and annotations, including three projects of law; intermediate edition)
Verder lezen
37) Kwaliteit, verscheidenheid en de commissie Veerman; bezuiniging door stelselherziening Kwaliteit, verscheidenheid en de commissie Veerman; bezuiniging door stelselherziening
Peter Kwikkers
Expertise 2010, nr. 5; p. 1 – 5. ISSN 1874-5415
(Quality, diversity and the Veerman report)
Verder lezen
35) WHW wettenpocket 2010 (6e editie) WHW wettenpocket 2010 (6e editie)
Tekst 2010, met daarin opgenomen de volledige artikelteksten van de wetsvoorstellen in behandeling bij de Staten-Generaal en een beknopt toelichtend commentaar daarop
mr. P.C. Kwikkers
SDU Uitgevers BV, Den Haag, 2009, ISBN 9 78901 21 32916
(The Netherlands Higher education and research act, text and annotations, including three projects of law)
Verder lezen
34) De Rijnlandse en Anglo-amerikaanse governancemodellen zijn ook failliet De Rijnlandse en Anglo-amerikaanse governancemodellen zijn ook failliet
Peter Kwikkers
Expertise 2009, nr. 8, p. 1 – 4; ISSN 1874-5415
(The Rhineland an Anglo-american governancemodels are also bankrupt)
Verder lezen
33) Het dilemma van te weinig geld of: De noodzaak van een vierde geldstroom Het dilemma van te weinig geld of: De noodzaak van een vierde geldstroom
Peter Kwikkers
Expertise 2009, nr. 4, p. 1-2; ISSN 1874-5415
(The dilemma of insufficient funding or the necessity of a 4th money flow)
Verder lezen
30) Geldstromen en Beleidsruimte Geldstromen en Beleidsruimte
Wegen voor nieuw hoger onderwijs en wetenschap, deel 2 (incl. rekenmodule op CD-ROM)
Kwikkers, Jongbloed, Gerritsen, Vossensteyn, Kaiser, van Wageningen
SDU Uitgevers BV, Den Haag, 2009, IBSN 9 78901 2129107
(Money flows and Policy Space)
Verder lezen Uitverkocht
27) Het dilemma van meer geld Het dilemma van meer geld
Peter Kwikkers
Expertise 2008, nr. 1, p. 1-2: ISSN 1874-5415
(The dilemma of getting more money)
Verder lezen
22) Achteraf weet ieder wat Integriteit is … vooraf kent niemand de grens Achteraf weet ieder wat Integriteit is … vooraf kent niemand de grens
Peter Kwikkers
Expertise, februari 2007, nr. 2, p 5 -7
(With hindsight everyone knows the meaning of integrity …beforehand nobody knows the limits)
Verder lezen
19) Evenwicht zonder Sturing Evenwicht zonder Sturing
Wegen voor nieuw hoger onderwijs en wetenschap, deel 1
mr. P.C. Kwikkers, prof. dr. J. Huisman, dr. F.E.H. van Eijkern e.a.
SDU Uitgevers, Den Haag, 2005. ISBN 90 12 11 073 4
(Balance without managing)
Verder lezen Bestellen
18) Governing governance: organisation law and network-process-design Governing governance: organisation law and network-process-design
Peter Kwikkers
International Journal for Education Law and Policy, Volume 1, issue 1-2 p. 73-103,
Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2005
Verder lezen
17) Control & rekenschap of Beleid & management: over bestuurlijke inbedding van een managementinstrument Control & rekenschap of Beleid & management: over bestuurlijke inbedding van een managementinstrument
Peter Kwikkers en Pang Thiën Lai
Public Controlling, jrg. 3, nr. 1, p. 47-52,
SDU Uitgevers, Den Haag, 2005, ISSN 1572-414x
(Control & accountability or Policy & management)
Verder lezen
14) Structuur in de organisatie Structuur in de organisatie
Herziene tekst februari 2012
Peter Kwikkers
(Is there a structure of governance?)
Verder lezen
13) Risico's in de bestuursstructuur Risico's in de bestuursstructuur
Peter Kwikkers
Thema 3, 2002, p. 59-60, ISSN 1380-7110
(Risks in the organisational structure)
Verder lezen
11) Competentiemanagement als traît d’union tussen besturen en zelfsturing Competentiemanagement als traît d’union tussen besturen en zelfsturing
P.C. Kwikkers, F.C. Meijering, H. Geleijnse.
Thema 5, 2001, p. 9 – 18, ISSN 1380-7110
(Managing competency as link between hrm and governance)
Verder lezen
10) Spectres in University Governance Spectres in University Governance
Peter Kwikkers
LINK (magazine ESIB, National Unions of Students in Europe) Vienna, nr 2 1999
Verder lezen
8) Democracy and Governance in Higher Education Democracy and Governance in Higher Education
Jan de Groof, Guy Neave, Juraj Švec
Kluwer Law International, The Hague, 1998, ISBN 90 411 0575 1
Bestellen
7) Governance through checks and balances; an approach to drafting legislation Governance through checks and balances; an approach to drafting legislation
Peter Kwikkers
The European Journal for Education Law and Policy I, 57-80,
Kluwer Law International, The Hague, 1997 (ISSN 1386-8349)
Verder lezen
4) Samenwerking tussen bedrijf en onderwijsinstelling in de praktijk Samenwerking tussen bedrijf en onderwijsinstelling in de praktijk
mr. P.C. Kwikkers (ed)
Van Loghum Slaterus, Deventer 1989 (ISBN 90 368 0151 6)
(Cooperation between business and universities)
Verder lezen

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst