Medezeggenschap, Toezicht, Toekomst

In 2013/2014 bracht Expertise een serie van negen artikelen over Medezeggenschap, Bestuur en Toezicht in het hoger onderwijs met bijdragen van het ISO-bestuur, het LSVb-bestuur, Lisa Westerveld van de Aob, zes onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer (Tanja Jadnanansing, Pieter Duisenberg, Jasper van Dijk, Harm Beertema, Michel Rog en Paul van Meenen), en de voorzitters van de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Karl Dittrich en Thom de Graaf . Die serie werd in de zomereditie van Expertise 2014 afgesloten. Niet met een samenvatting of bespreking van de eerdere artikelen, maar om het concept-wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht en de relevante Kamermoties in het Governancedossier van regering en Tweede Kamer op Kamerstukken 33 495 te becommentariëren.

Het was toen nog maar een kleine stap om ook te putten uit het Toelichtend Commentaar op de WHW en dit slotartikel om te werken naar een beleidsmatig-technische bijdrage aan de internetconsultatie over dat concept-wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht. Dit "Memorandum aan de minister" leest u hier.

De internet-consultatie, inclusief de beantwoording van de daarin gestelde standaardvragen, leest u hier.

Naar publicatielijst Naar boven

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst