ORGANISATIES IN DYNAMISCH EVENWICHT

ADVISEURS ONDERWIJS & ONDERWIJSRECHT

Beleidsuitvoering
Beleidsontwikkeling
Bestuur en bestuursrecht
Procesbegeleiding
Organisatieadvies
Troubleshooting
Projectleiding
Accreditatie
Mediation

WHW editie 2021

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Toelichtend commentaar
Wettekst en noten
Trefwoordenregister

mr P.C. Kwikkers

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst