Vervallen van studiepunten aan universiteiten en hogescholen

Geregeld worden studenten overvallen door de mededeling dat hun studiepunten gaan vervallen of zelfs al zijn vervallen. In vele gevallen is dat niet terecht.

Door de inwerkingtreding van de wetwijziging Versterking bestuurskracht (Stb. 2016, 273/327; zie ook amendement TK 34 251, nr. 80/93) bevat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) een betere bescherming.

De Staten-Generaal beoogde het vervallen van studiepunten slechts beperkt mogelijk te maken. Dit was altijd al door de wetgever bedoeld, maar werd in de praktijk steeds meer door universiteiten en hogescholen genegeerd.

Meer uitleg vindt U in de door ons uitgegeven WHW pocketeditie (zie de homepage).

Studenten wier studiepunten volgens de instelling zijn of gaan vervallen, kunnen van onderstaande knoppen gebruik maken voor hulp om vast te stellen of zij wel of geen recht hebben op eerder gehaalde studiepunten.

  1. Klik op de rode button onderaan dit venster om actie te ondernemen.
  2. De in uw e-mailprogramma verschijnende e-mail bevat de standaardovereenkomst met ons en omvat de opdracht om namens U twee stipuleringsbrieven aan Uw instelling te zenden.
  3. Vul de gevraagde gegevens volledig en zorgvuldig in de e-mail in.
  4. Verzend de e-mail. U ontvangt dan eerst een automatische verzendbevestiging.
  5. Maak vanaf uw persoonlijke rekening € 242,00 (€ 200,- netto + € 42,- BTW) over op rekeningnummer NL54 INGB 0691 1283 16, t.n.v. Maatschap TriasNet te Boskoop.
    Vermeld bij de betaling uw studentnummer en de naam van uw instelling.

Uw opdracht is rechtsgeldig en wordt uitgevoerd nadat wij betaling hebben ontvangen.
Controleer s.v.p. zorgvuldig welke post- en/of e-mailadressen U aan ons moet opgeven !
Beschikt U alleen over de postadressen van bedoelde instellingsorganen OF eisen zij formeel dat zij (ook) per gewone post worden aangeschreven OF twijfelt U, geef dan alleen de postadressen op.

Verder naar de redelijkheidstoets

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst