Red uw studiepunten - Redelijkheidstoets

Voor U verder gaat, raden wij aan om zelf een redelijkheidstoets te doen.

Als U zelf vindt dat het vervallen van uw studiepunten volkomen terecht is omdat het getentamineerde niet meer valide is vanwege zeer sterke veroudering van de getentamineerde stof, of omdat U de getoetste vaardigheid niet meer bezit terwijl die essentieel is, doet U er misschien goed aan om toch opnieuw tentamen te doen. Dit beoordeelt U in beginsel per tentamen.

Het gaat daarbij niet om kennis of vaardigheden die wat zijn weggezakt, noch om een verandering van het curriculum door uw opleiding, maar om de situatie dat het destijds afgenomen tentamen inmiddels zeer sterk achterhaalde stof omvatte.

Als toetsstenen voor uw redelijkheidstoets geven wij U als vrijblijvende indicaties:

  • 10 jaar voor nauwelijks of niet verouderende tentamenstof.
  • 5 jaar als er sprake is van aanzienlijke achterhaalde tentamenstof die ook aanleiding was voor belangrijke verandering in het curriculum van de opleiding.
  • 3 jaar voor vaardigheidstoetsen en practica in één der gezondheidswetenschappen of andere vakken waarmee – indien onvoldoende bijgehouden – mensenlevens in gevaar kunnen komen.

De uitkomst van uw eigen redelijkheidstoets doet niet af aan uw wettelijk recht, maar kan van invloed zijn op uw persoonlijke – morele – afweging.

U mag een tentamen altijd vrijwillig opnieuw afleggen. Zie voor de nadere geldende regels, de voor U geldende Onderwijs- en ExamenRegeling.

Verder naar de aanvraag

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst