Opleidingscommissie als medezeggenschap

Vanaf 1 september 2017 moeten de opleidingscommissies 'nieuwe stijl' zijn ingericht. Het zijn dan in plaats van bestuursorganen met alleen adviesfuncties, medezeggenschapsorganen met instemmingsrechten geworden.

Dit is een ingewikkelder omslag dan het op het eerste gezicht lijkt. Het heeft niet alleen gevolgen in de medezeggenschapskolom zelf, die met één niveau wordt verlengd. Dit heeft ook gevolgen voor alle bestuursorganen en managers op centraal-, midden- en opleidingsniveau. Daarnaast zijn er praktische en juridische effecten op onderlinge formele en inhoudelijke relaties tussen de interne bestuurslagen en de dan drie typen medezeggenschapsraden. Verder zijn er ook andere functionele verbanden en gremia zoals – om een heel belangrijke te noemen – de examencommissie.

Deze ombouwoperatie is niet simpel; de nieuwe OC tot het beloofde succes maken is dat evenmin. Er liggen vele voetangels en klemmen op de loer als dit niet goed wordt ingericht en uitgevoerd. Daarom is belangrijk om toekomstige problemen te voorkomen door het goed ontwerpen, inrichten en inbedden van de opleidingscommissie als medezeggenschapsorgaan. Dat is beter dan om die later, als alles goed moet functioneren, met moeite of conflicten te moeten oplossen.

Voor een deel hebben potentiele vraagstukken en problemen te maken met de formele inrichting, voor een deel met werkwijze, bestuurscultuur of de aard van de betrokken opleiding(en). Maar voor een belangrijk deel komt dit door wat verder allemaal nog in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in lagere regelgeving en interne regels is bepaald. Daarmee zullen de meeste leden van opleidingscommissies weinig of geen ervaring mee of kennis van hebben. Wij hebben dit wel.

Bij omslagen die gemakkelijk lijken maar tot velerlei onverwachte praktische en juridische problemen blijken te leiden, bestaat – nu misschien grotendeels nog verborgen – behoefte aan ander type deskundigheden en aan een ander soort inbreng: deskundig, ervaren, praktisch, bestuurlijk en/of onderwijsrechtelijk en in ieder geval meer onafhankelijk: 'van buiten'. Vele vragen en vraagjes vereisen een verstandig en goed antwoord.

Hoe regelt U de opleidingscommissies goed in? Wat zijn do's and dont's?

Peter Kwikkers van TriasNet Consultants geeft op maat ontwerp, advies, seminars en training en/of geeft second opinion op uw eigen ontwerpuitkomsten. Wij bemoeien ons niet met de inhoud van uw vakgebied, maar houden daarmee terdege rekening. U kunt ons voor onze hulp en adviezen bellen naar 0172-210943 of e-mailen aan opleidingscommissies@triasnet.nl. U kun ook meteen een vrijblijvende offerte aanvragen voor een in-company seminar of thematisch seminar.

Tot slot wijzen u naar de SDU voor de WHW-pocket Editie 2017 (veertiende druk) met toelichtend commentaar op de WHW. Te bestellen vanaf 5 december 2016, verschijnt 3 januari 2017.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst