WHW Pocketeditie 2023

mr. P.C. Kwikkers
Twintigste druk, 2023
Uitgegeven door TriasNet Consultants

Dit leerboek en naslagwerk met achtergronden van beleid en recht, meeneemversie van de WHW en reeds aanvaarde wijzigingen, is al jarenlang de door bestuurders, stafjuristen, beleidmakers, politici, docenten, onderzoekers en studenten meest gebruikte WHW-editie.
Hoger onderwijs en wetenschap zijn dynamisch en complex en er wordt voortdurend aan beleid en regelgeving gesleuteld. De WHW is veelomvattend en soms wat weerbarstig zoals blijkt uit regelmatig misbegrip. Hantering èn naleving vragen inzicht. Deze pocket wil bijdragen aan WHW-proof handelen en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten en beleid.
De Toelichtende Analyse schetst gedachten achter de wet en geeft op die basis uitleg van of commentaar op regels, beleid en plannen, uitvoering en organisatie. Het beschouwt systematiek, leerstukken, sleutelbegrippen, toepassingen, wetsinterpretaties en de juridische, bestuurlijke en beleidsmatige rationale. Kritisch commentaar op de regelgeving, het achterliggende beleid en de uitvoering, is niet geschuwd en is dan ook weer onmisbaar als steun voor bestuur, beleid en uitvoering.
Het aantreden van Kabinet Rutte IV, leidde weer tot veel nieuwe beleidsvoornemens, die zoals gebruikelijk in editie 2023 ruimschoots aan bod komen

Deze editie bevat:

  • Wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2023.
  • De wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard, naar de stand van zaken op 15 december 2022 (cursief).
  • Jaarlijks volledige bewerking dus unieke actualiteit.
  • Kritisch toelichtend analyse en commentaar met leeswijzers.
  • Kroniek van wetswijzigingen na 2003
  • Bespreking van voorgenomen nieuw beleid.
  • De uitgebreide ‘intelligente’ index brengt u naar de wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische achtergrond of ervaring met de WHW, ook als uw trefwoord in de wet niet voorkomt.

Prijs per stuk: € 70,00, incl. BTW en incl. verzendkosten (€ 64,22 + €5,78 BTW).
Verschijnt op 1 januari 2023.
Uw bestelling ontvangt u in de regel binnen 2 tot 5 werkdagen.

WHW BESTELLEN

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst