WHW Pocketeditie 2024

mr. P.C. Kwikkers
Eenentwintigste druk, 2024
Uitgegeven door TriasNet Consultants

Dit lees- en leerboek en naslagwerk met achtergronden van beleid, bestuur en recht, meeneem-WHW, is al 21 jaar de door bestuurders, juristen, politici, beleidmakers, docenten, onderzoekers en studenten meest gebruikte editie. Hoger onderwijs en wetenschap zijn zeer dynamisch en er wordt voortdurend aan beleid en regels gesleuteld. De WHW is veel omvattend, soms weerbarstig, en eist veel kennis en inzicht. Deze pocket wil bijdragen aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten, beleid en regelgeving, met praktische uitleg, analyse, commentaar en rechtspraak: meestal in de vorm van mini-essays.

De Toelichtende Analyse schetst gedachten achter de wet en geeft op die basis uitleg van èn commentaar op regels, beleid en plannen, uitvoering en organisatie. Het beschouwt systematiek, leerstukken, sleutelbegrippen, toepassingen, wetsinterpretaties en de juridische, bestuurlijke en beleidsmatige rationale. Kritisch commentaar op de regelgeving en rechtspraak, achterliggende beleid en uitvoering, is niet geschuwd en dat leent zich soms voor enige ironie en satire.

In 2023 was veel te doen over hoger onderwijs en wetenschap en ook dat is weer in beleidsjuridisch toekomstperspectief geplaatst. Onmisbaar kompas voor bestuur, beleid en uitvoering.

Deze editie bevat:

  • De wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2024.
  • De wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard, naar de stand van zaken op 15 december 2023 (cursief).
  • Jaarlijks volledige bewerking, dus unieke actualiteit.
  • Kritische toelichtende analyse en commentaar met leeswijzers.
  • Kroniek van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid.
  • De uitgebreide ‘intelligente’ index brengt u naar de wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische achtergrond of ervaring met de WHW en ook als uw trefwoord in de wet niet voorkomt.

Prijs per stuk: € 74,00, incl. BTW en incl. verzendkosten (€ 67,89 + € 6.11 BTW).

Verschijnt op 1 januari 2024.

Uw bestelling ontvangt u in de regel binnen 2 tot 5 werkdagen.

WHW BESTELLEN

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst